yandırıb-tökmə

yandırıb-tökmə
«Yandırıb-tökmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yandırıb-tökmək — bax yandırmaq 5 ci mənada. Onun sözləri adamı yandırıbtökür …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kömür — is. 1. Odunu yandırıb basdırmaqla alınan tünd qara rəngli bərk yanacaq. Kürəyə kömür qoymaq. Manqala kömür tökmək. Kömürü qızartmaq. – <Rüstəm kişi> . . samovara su tökməyə, kömür salmağa ərindi. M. İ.. Arvad samovarı çölə çıxartdı. Külünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köz — is. Od yandıqdan sonra qalan alovsuz, qızmar kömür. Ağac yanar, köz olar; Su səpmə, köz köz olar. (Bayatı). Firəngiz göbələklərin çökəyinə duz səpib, bir bir közün üstünə düzürdü. B. Bayramov. // məc. Qızğın, odlu, hərarətli mənasında. Əbədi bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”